Import badań zleconych bezpośrednio przez klientów w systemie internetowym

Import badań zleconych bezpośrednio przez klientów w systemie internetowym

Aktualizacja (niedziela, 28 sierpnia 2011 14:34)

Drukuj

Lekarz - użytkownik systemu internetowego (modułu WEB), ma możliwość zlecania badań przez internet.

 

Tak zlecone badania są dostępne dla pracowników laboratorium i mogą być zaimportowane do systemu bez wciśnięcia jednego klawisza na klawiaturze. Dodatkowo, zleconia mają automatycznie nadany docelowy numer badania a dostarczany do laboratorium materiał jest tym numerem oznakowany, co dodatkowo zmniejsza możliwość popełnienia pomyłki.