Czy Patomorfolog spełnia wymogi ustaw o ochronie danych osobowych

Czy Patomorfolog spełnia wymogi ustaw o ochronie danych osobowych

Aktualizacja (piątek, 30 grudnia 2011 11:19)

Drukuj

Tak. Patomorfolog spełnia wymogi rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w kategorii ochrona danych osobowych.